Hem

Second Line

Support

Behöver ni lite extra hjälp med Enterprise Content Managment ECM eller Output Management?

"Det handlar bara om metadata"


Enterprise Content Management (ECM) är en typ av affärssystem för att hantera mer eller mindre ostrukturerad information inom företag.


Exempel på ECM-lösningar är dokumenthantering, web content management (webbpublicering), collaboration (samverkan/projekt), knowledge management (kunskapshantering), business process management (workflow/BPM), digital assets management (hantering av ljud och bild), records management (ärendehantering, diarieföring), compliance management (legala krav & regelverk), e-mail management, elektronisk arkivering, elektronisk fakturahantering, portal och elearning.

Copyright © All Rights Reserved