Varför ECM

Second Line

Support

Behöver ni lite extra hjälp med Enterprise Content Managment ECM eller Output Management?

Varför ECM ?Ett ECM  system  är en kvalité stämpel, det  visar att företaget fångar, processar, lagrar, arkiverar och levererar information på ett strukturerat, kontrollerat och integrerat sätt.


Effektiv informationshantering är idag en av de starkaste konkurrensfördelarna bland företag och organisationer, ECM-produkter är det som möjliggör detta.


Allt fler myndigheter, organisationer och företag ser nyttan i att effektivisera hanteringen av information inom organisationen.
ECM och ROI ?

Många arbetsplatser använder sig av trädstrukturer på servrar för att lagra undan information, det är nog det mest föråldrade sättet att hantera värdefull information på, förutom i pärmar. Tänk samtidigt  tanken att skulle du välja pärmar framför en trädstruktur på en server när du väll gått över till att lagra filerna på en server?  Svaret på denna fråga är naturligtvis Nej. Samma sak är det med ECM- systemen, har du väl satt upp det kommer företaget aldrig att gå tillbaka till en  fil-trädstruktur på en server igen för att hantera sina dokument.


Företaget erhåller  direkt:

  • ett mycket   effektivare sätt att söka 
  • alltid rätt version
  • slipper dubbletter
  • säkrare  hantering genom behörigheter
  • möjlighet  att arbeta "Off-Line"
  • historik
  • möjlighet till  arbetsflöden
  • bättre åtkomst via webb


Med en bra ECM-produkt går det snabbt att ändra arbetsflöden vid ändrade förutsättningar samt ta bort tidsödande och i vissa fall onödiga arbetsuppgifter inom organisationer. ECM-produkter kan också garantera företag och organisationer att de kan följa lagar, förordningar och myndighetskrav som svensk kod för bolagsstyrning, EuroSox, FDA (U.S. Food and Drug Administration) och Livsmedelsverket.


Det är naturligtvis svårt  att  direkt se  när investeringen lönat sig men  det är  en kvalité stämpel och det har alltid lönat sig att  bli effektivare, snabbare och ha ordning och reda. Allt detta erhålls via  ett ECM-verktyg.


Copyright © All Rights Reserved